Bobby Selvaggio 5tet

Chris's Jazz Cafe Philadelphia, PA, 2007